Qué é un xeoparque?

Share Button

Como vén anunciando o noso Concello dende hai días, e como podes ver na anterior entrada desta web, o Auditorio Municipal de Cariño acollerá o vindeiro sábado 10 de decembro un importante evento que leva por título O Xeoparque de Cabo Ortegal: futuro próximo ou lonxano? A cita, organizada pola institución municipal, está aberta á participación de toda a cidadanía.

Nesta entrada pretendemos ofrecer unha breve introdución ó tema que se tratará nesa xornada e explicar os motivos do apoio que dende aquí lle brindamos á mesma. Queremos, en concreto, explicar brevemente qué é un xeoparque e por qué pode ser importante para a nosa comarca. Convén sinalar, de entrada, que en internet podes ampliar facilmente, a través dun amplo número de páxinas, a información que aquí ofrecemos. En concreto, recomendamos a visita ás entradas Geoparque e Red de Geoparques Europeos da Wikipedia, así como á web da European Geoparks Network (Rede Europea de Xeoparques), que lamentablemente carece de versión en castelán (aínda que si está dispoñible en portugués). Como exemplo de páxina web dun xeoparque en funcionamento podes ver a do Xeoparque da Costa Vasca, por tratarse dun caso que será obxecto de atención específica na xornada de Cariño.

Un xeoparque defínese por primeira vez en 1999, por parte da UNESCO, como “un área definida que presenta rasgos geológicos de especial relevancia, rareza o belleza. Estos rasgos deben ser representativos de la historia geológica de un área particular y de los eventos y procesos que la formaron”. A iniciativa concrétase en xuño do ano seguinte coa creación da Rede Europea de Xeoparques por parte de catro espazos naturais, que recibe o apoio da UNESCO en abril de 2001. En febreiro de 2004, nunha reunión celebrada en París, créase a Rede Global de Xeoparques e asínase un acordo mediante o cal a Rede Europea de Xeoparques convírtese no órgano que regula o ingreso na Rede Global.

A Carta de Principios da Rede de Xeoparques Europeos foi oficialmente aceptada o 5 de xuño do ano 2000 na illa de Lesbos (Grecia) e asinada polos catro membros fundadores da rede (España, Francia, Alemania e Grecia). O primeiro punto de dito documento ofrece unha definición especialmente clarificadora (o resaltado é noso): “Un Geoparque Europeo es un territorio que incluye un patrimonio geológico particular y una estrategia territorial de desarrollo sostenible, apoyado por un programa Europeo para promover el desarrollo. Debe tener unos límites claros y un área suficiente para un desarrollo económico real. Un Geoparque Europeo debe comprender un cierto número de lugares de interés geológico (LIG) de particular importancia en términos de su valor científico, unicidad, apariencia estética o valor educativo. La mayoría de estos lugares de interés geológico comprendidos en un Geoparque deben formar parte del patrimonio geológico, pero su interés puede ser también arqueológico, ecológico, histórico o cultural”.

Na actualidade a rede europea comprende 69 xeoparques situados en 23 países diferentes. Unha ducia deses xeoparques está situada en España (dous deles en Canarias) e outros tres en Portugal (un deles nas Azores), pero a día de hoxe non hai ningún xeoparque en Galicia.

O Complexo Xeolóxico de Cabo Ortegal posúe unha importancia mundial, acreditada en máis de vinte teses de doutoramento e varias ducias de artigos científicos en revistas internacionais. Os beneficios de conquerir a categoría de xeoparque para dito complexo son, na nosa opinión, indubidables. A nosa comarca en xeral -e Cariño en particular- precisa diversificar a súa economía potenciando novos sectores económicos e o turismo de calidade é un deles. O ingreso nesta rede europea incrementaría notablemente a visibilidade do noso territorio e do Cabo Ortegal en especial, xerando oportunidades en sectores como a hostalería e o turismo. Cómpre salientar, ademais, que a pertenza á rede de xeoparques é plenamente compatible cos sectores económicos existentes (pesca e marisqueo, forestal, etc.) e con outros que podan xurdir. Por último, e non menos importante, serviría para promover o coñecemento do noso patrimonio xeolóxico e das nosas potencialidades entre a nosa cidadanía.

Un dos aspectos que reforzan unha candidatura de xeoparque é ter realizado actividades previas de divulgación e valorización desa riqueza xeolóxica. Neste eido a comarca en xeral e o noso Concello en particular teñen xa un camiño andado. Dende o Goberno Municipal iniciámolo en 2007 coas xornadas As rochas máis antigas da Península Ibérica: introdución á xeoloxía do Cabo Ortegal. Meses despois viría a actividade Un día con geólogos, con reportaxe incluída no programa Natureza da TVG; a publicación dunha exitosa Guía de Campo en 2010; ou a celebración do Geolodía 2014, que axudamos a organizar dende a Agrupación Socialista de Cariño. Estas e outras actividades foron posibles grazas á xenerosa colaboración de Ricardo Arenas, catedrático da Universidad Complutense de Madrid, e do seu equipo. O impulso dunha candidatura de xeoparque para o complexo de Cabo Ortegal foi proposta por primeira vez, de maneira pública, polo noso partido no programa electoral ás eleccións municipais de maio de 2011. Posteriormente outros concellos, persoas e axentes sociais teñen recollido esta idea e defendido a súa importancia.

De todas estas cuestións falarase na xornada do sábado 10 de decembro. Pola mañá catro especialistas de primeiro nivel exporán de maneira didáctica a importancia xeolóxica do complexo de Cabo Ortegal, introducindo ademais as últimas novidades científicas. Pola tarde tres expertos en xeoparques explicarán polo miúdo qué é un xeoparque, cómo se xestiona no día a día, qué beneficios pode supor e cómo se organiza unha candidatura. Haberá tamén turnos de intervencións abertos a todo o público asistente. Tal vez non resulte esaxerado afirmar que eventos como o do día 10 poden condicionar o porvir dun pobo. Alí convén estar. Apoiando ó noso Concello, apostando polo futuro de tod@s.

Publicado en Actualidade | Comentarios desactivados en Qué é un xeoparque?

O xeoparque de Cabo Ortegal a debate: xornadas en Cariño

Share Button

Un dos moitos valores que posúe a nosa comarca é a súa riqueza xeolóxica. En efecto, o coñecido como Complexo Xeolóxico de Cabo Ortegal vén sendo obxecto de estudo dende hai décadas por parte de xeólogos de prestixio internacional. O interese polas nosas rochas, sen embargo, exténdese máis alá dos profesionais da xeoloxía e chega tanto á cidadanía da nosa comarca como a moitas persoas que nos visitan atraídas pola riqueza natural e cultural que atesoura este territorio.

O coñecemento e a promoción da nosa riqueza xeolóxica deben ser, polo tanto, unha parte esencial nunha estratexia de desenvolvemento sostible que incorpore ó turismo de calidade como un dos seus vectores. A consecución da categoría de Xeoparque daríalle moita visibilidade a esta riqueza e ten que ser, xa que logo, parte desa estratexia. Nesa liña vimos traballando dende hai unha década e xa no programa electoral das eleccións municipais de 2011 o noso partido incorporaba esta proposta. Con posterioridade outros concellos e axentes sociais teñen amosado o seu interese nesta iniciativa, cuxo enfoque e características aínda teñen que ser definidos.

Coa intención de contribuír a este obxectivo o Concello de Cariño vén de anunciar a celebración das IV Xornadas de Patrimonio e Desenvolvemento Local que, baixo o título O xeoparque de Cabo Ortegal: futuro próximo ou lonxano?, terán lugar no Auditorio Municipal de Cariño o sábado 10 de decembro.

O programa conta con algúns dos principais especialistas na xeoloxía do complexo de Cabo Ortegal e no proceso de declaración e xestión de xeoparques. Baixo a coordinación de Ricardo Arenas (Universidad Complutense de Madrid) e Lois Armada Pita (CSIC), o programa dará comezo ás 11 da mañá cunha apertura institucional na que participará o Alcalde de Cariño, José Miguel Alonso Pumar. De seguido haberá catro charlas sobre a xeoloxía da comarca: Ricardo Arenas (Universidad Complutense) falará sobre El Complejo de Cabo Ortegal: un laboratorio para investigar la formación de Pangea; Richard Albert Roper (Goethe Univ. Frankfurt) impartirá a charla titulada Un origen africano para los gneises del Complejo de Cabo Ortegal; Sonia Sánchez (Univ. Complutense) intervirá sobre Los océanos desaparecidos del Complejo de Cabo Ortegal y las rocas más antiguas de Iberia; e Juan Ramón Vidal Romaní (Universidade da Coruña) pechará a sesión da mañá falando de La historia geológica, sin rocas, de Cabo Ortegal.

Os traballos retomaranse ás catro da tarde con tres charlas dedicadas de maneira específica ós xeoparques, que irán seguidas dun debate posterior. En primeiro lugar, Luis Carcavilla (IGME) intervirá sobre Geoparques: concepto y proceso de declaración; Leire Barriuso (Geoparque de la Costa Vasca) explicará El día a día del Geoparque de la Costa Vasca; e Artur Abreu Sá (Univ. de Trás-os-Montes e Alto Douro e membro do Comité Consultivo da Red Europea de Geoparques) pechará o programa de charlas coa titulada Hacia un geoparque mundial de la UNESCO: una odisea de pasión. Como xa sinalamos, a xornada concluirá cun turno de intervencións e debate aberto ó público.

Segundo informou o Concello de Cariño en días pasados, xa confirmaron a súa presenza tódolos alcaldes dos concellos que forman parte do Complexo Xeolóxico de Cabo Ortegal e que estarían chamados a involucrarse no proxecto. A xornada é pública e aberta a toda a cidadanía. Dende aquí queremos desexarche que desfrutes deste interesante programa, agardando que o evento sexa un chanzo significativo para que o Xeoparque de Cabo Ortegal se faga realidade. Queda moito por facer, pero estas xornadas están no camiño acertado.

Publicado en Actualidade | Comentarios desactivados en O xeoparque de Cabo Ortegal a debate: xornadas en Cariño

A esquerda ante a OTAN: unha perspectiva histórica

Share Button

É innegable que o PSOE atravesa na actualidade unha crise importante, á que xa nos temos referido na nosa páxina. Esta situación, sen embargo, non é nova para o noso partido, que ó longo da historia atravesou situacións críticas ás que foi capaz de sobrepoñerse despois de intensos debates internos. Esta é quizais a principal lección que, nesta ocasión, podemos extraer da historia: a enorme capacidade de recuperación e reacción do partido, en boa medida relacionada co tesón da súa militancia.

Un destes momentos críticos tivo que ver co referéndum sobre a permanencia de España na OTAN, celebrado en marzo de 1986. Con anterioridade á súa chegada ó goberno o PSOE mantivera unha posición crítica, co lema OTAN de entrada no e coa esixencia dun referéndum. A chegada o partido ó poder nas eleccións de 1982 obrigou a un cambio de posicionamento liderado por Felipe González e que obedecía a razóns de xeoestratexia e política internacional. A cuestión foi obxecto de intenso debate no XXX Congreso do partido (decembro de 1984) e, previa defensa do voto favorable por parte do PSOE, a opción do si impúxose no referéndum con máis de nove millóns de votos e un 52’5 % de porcentaxe. O episodio provocou, sen embargo, unha forte división no seo da esquerda e un longo debate no partido.

Baixo a coordinación do historiador Abdón Mateos (UNED) a revista Ayer vén de publicar, no seu número 103(3) (2016), o dosier titulado La izquierda ante la OTAN, que ofrece unha mirada retrospectiva do tema citado a cargo de reputados historiadores. Tralas páxinas de presentación a cargo do coordinador, Javier Muñoz Soro achega un artigo titulado El final de la utopía. Los intelectuales y el referéndum de la OTAN en 1986. O propio Abdón Mateos é autor do seguinte traballo, que leva por título Los socialistas españoles y la cuestión atlántica hasta el referéndum de 1986. Pola súa parte, Emanuele Treglia ocúpase do debate entre os comunistas no artigo La última batalla de la transición, la primera de la democracia. La oposición a la OTAN y las transformaciones del PCE (1981-1986). Finalmente, Guillermo León Cáceres escribe sobre El ruido y la furia: Izquierda Socialista y el referéndum sobre la OTAN (1984-1986). Unha lectura sen dúbida interesante.

Publicado en Actualidade | Comentarios desactivados en A esquerda ante a OTAN: unha perspectiva histórica

Mellora da estrada Cariño-Mera na curva da Ortigueira

Share Button

En días pasados a Deputación Provincial anunciou a licitación, por un importe de 18.500 euros, da redacción dun proxecto de mellora da seguridade vial na estrada provincial DP 6121 Mera a Cariño, no lugar de A Ortigueira (punto quilométrico 7+800), situado na parroquia de A Pedra, dentro do noso Concello.

Como é ben sabido, trátase dun dos puntos máis perigosos da citada estrada ó coincidir unha zona de curva pronunciada cun estreitamento da vía ó pasar sobre a ponte do río Lourido. As obras contemplarán a demolición dunha edificación que reduce a visibilidade e a ampliación da citada ponte. O ente provincial ten a intención de adquirir a vivenda máis próxima á ponte na marxe dereita da estrada (actualmente deshabitada), que é o lado interior da curva, co obxecto de mellorar a visibilidade, agora moi reducida, e permitir a ampliación da plataforma da vía ás mesmas dimensións que o resto da estrada.

O proxecto que agora encarga o departamento de Vías e Obras do organismo provincial deberá, polo tanto, conter tanto a demolición da citada edificación como a ampliación da ponte sobre o río Lourido e a instalación dunha pasarela peonil para garantir tanto a seguridade da circulación na estrada como a dos viandantes.

Esta actuación forma parte das demandas que o Goberno Municipal cariñés lle tiña trasladado tanto ó Presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, como ó Deputado de Infraestruturas Viarias, José Manuel Pequeño. Por outra parte, a propia Deputación lembrou na súa nota de prensa que a eliminación de puntos negros e tramos de concentración de accidentes é unha das prioridades dentro da súa política de infraestruturas, así como a potenciación de sendas peonís, a mellora e humanización de travesías e a ampliación do ancho das vías máis estreitas nos máis de 2.000 quilómetros cos que conta a rede provincial de estradas.

Publicado en Actualidade | Comentarios desactivados en Mellora da estrada Cariño-Mera na curva da Ortigueira

Convertir a crise en oportunidade: o futuro do PSOE

Share Button

O pasado sábado 29 de outubro, en segunda votación, Mariano Rajoy resultou reelexido Presidente do Goberno con 170 votos a favor, 111 votos en contra e 68 abstencións. Tras tomar posesión do seu cargo, Rajoy anunciará esta semana a composición do seu novo Executivo. A sesión de investidura puxo fin a meses de bloqueo político, que incluso obrigaron á repetición das eleccións xerais. O desbloqueo foi posible pola abstención de boa parte do Grupo Socialista, aínda de 15 dos seus membros racharon co mandato do Comité Federal e votaron en contra da investidura.

Con independencia da opinión que mereza a decisión adoptada polo Comité Federal, ninguén no partido socialista pode estar satisfeito dos acontecementos vividos nas últimas semanas. A abstención foi unha decisión de última hora, traumática e tomada con escaso marxe para o debate, a negociación e a argumentación pública. Seguramente faltou un debate sinceiro e sosegado ó longo dos últimos meses no seo do PSOE.

É innegable que o PSOE atravesa un momento difícil, pero tamén o é que o noso partido ten amosado, ó longo da historia, unha incuestionable capacidade de sobrepoñerse ás adversidades. Así pois, debe ser capaz, unha vez máis, de convertir a presente crise en oportunidade.

Aínda que a algúns lles custe asumilo, o PSOE é o líder da oposición. Absterse non implica apoiar unhas políticas e un goberno que o noso partido considera antagónicos. Pero este antagonismo terá que visualizarse no día a día da actividade parlamentaria fiscalizando ó goberno, plantexando propostas alternativas e sendo útiles á maioría social e, especialmente, ós sectores máis desfavorecidos. Fuxindo da política espectáculo, pero erixíndose en alternativa con moita firmeza.

Por outra parte, o futuro ciclo congresual antóllase decisivo. É necesario saír do estado de provisionalidade que implica ter xestoras dirixindo o partido a nivel federal e en Galicia. O partido precisa debates en profundidade –pero con ánimo construtivo- e renovación de equipos en tódolos seus niveis organizativos (federal, autonómicos, provinciais e locais).

Non queremos rematar este texto sen lembrar que, como non podía ser doutro xeito, as prioridades do socialismo cariñés seguen estando no ámbito local. Como sempre fixemos, a Agrupación Socialista de Cariño participará nos debates e procesos orgánicos que teñan lugar no futuro inmediato, pero tamén temos claro que as nosas competencias e o noso cometido principal son, igual que ata agora, a mellora das condicións de vida da nosa cidadanía e o progreso do noso Concello.

Publicado en Actualidade | Comentarios desactivados en Convertir a crise en oportunidade: o futuro do PSOE

Adiante co Local Social de Sismundi e outras obras

Share Button

Tal como vén de anunciar o Concello de Cariño, a Xunta de Goberno Local acaba de aprobar a adxudicación da obra de rehabilitación do antigo Taller do Ferreiro, en Sismundi, para convertilo no futuro Local Social da parroquia. A edificación, construída no ano 1960 e situada no lugar de Marrocos, acolleu un dos últimos obradoiros de carpintería de ribeira.

Con esta actuación o Concello de Cariño cumpre cunha vella demanda da parroquia, a única do termo municipal que carecía deste tipo de infraestrutura, o que dificultaba en boa medida as reunións e o desenvolvemento de iniciativas locais veciñais. Con esta actuación preténdese poñer en valor o inmoble, herdanza do patrimonio industrial do Concello e de gran presenza histórica na memoria colectiva da parroquia, así como facilitar a cohesión e activismo social da mesma.

A obra resultou adxudicada á empresa Sergonsa por un importe de 132.461,12 euros, cun prazo de execución de 21 semanas, e o financiamento corre a cargo do Plan de Obras e Servizos da Deputación da Coruña.

O edificio, de planta baixa e cunha superficie total de 100 metros cadrados, dividirase nun distribuidor, unha caixa de servizos (aseos e almacén) así como un espazo multiusos de 60 metros cadrados modulables mediante paneis, o que permitirá adaptalo ás necesidades do evento a albergar. Ademais dotarase de todo o equipamiento axeitado para cubrir as necesidades dun local destas características (reunións de e coa veciñanza, conferencias, etc). O proxecto de rehabilitación foi redactado polo arquitecto cariñés Bernardo Santiago.

Por outro lado, e en relación coa publicación de novas actuacións, o Boletín Oficial da Provincia recollía en días pasados o comezo dos procesos de licitación de diferentes obras que tomarán forma nas vindeiras semanas. Trátase da urbanización da rúa Castelao, cun presuposto de partida de 50.955,83 euros; da mellora dos parques infantís, orzamentada en 52.315,54 euros; do rebaixe e nova pavimentación da rúa Eduardo Pondal, cunha dotación de 32.460,10 euros; ou da construción dunha área peonil na parroquia da Pedra, entre A Cerca e Figueiroa, cunha partida de 74.027,18 euros. Estas obras están incluídas no Plan de Acción Social da Deputación da Coruña.

Publicado en Actualidade | Comentarios desactivados en Adiante co Local Social de Sismundi e outras obras

Oportunidades de emprego: acción formativa sobre elaboración de produtos derivados da mazá

Share Button

O Concello de Cariño anunciou en días pasados a posta en marcha dunha acción formativa sobre elaboración de produtos derivados da mazá, que terá lugar durante os meses de novembro e decembro no marco do programa Cariño emprende: oportunidades de emprego no rural.

Esta iniciativa forma parte da convocatoria de axudas á xuventude do Instituto de la Juventud (INJUVE) e a Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para a realización de programas ou proxectos de actuación que inclúan actividades que fomenten as oportunidades de emprego, autoemprego e iniciativas empresariais para as persoas novas no ámbito local. O Concello de Cariño foi un dos 30 beneficiarios da convocatoria, na que se presentaron 425 proxectos de entidades locais de toda España. Unicamente tres das 30 iniciativas financiadas sitúanse en Galicia.

A acción formativa está dirixida a persoas de entre 16 e 35 anos de idade, tendo prioridade as persoas desempregadas de longa duración, con escasos estudos ou en risco de exclusión social. O programa formativo inclúe a elaboración de produtos derivados da mazá; prevención de riscos laborais; comunicación, redes sociais e venda online; emprendemento cooperativo; e igualdade de oportunidades entre mulleres e homes.

O Alcalde de Cariño, José Miguel Alonso Pumar, destacou a importancia que posúe a formación de recursos humanos en todo proxecto de desenvolvemento local sustentado na transformación dos produtos da comarca, como é o caso da mazá. Na súa opinión este proxecto contribuirá a fomentar o emprego cooperativo aproveitando os recursos naturais existentes. O Alcalde agradeceu ademais á Asociación de Veciños de Landoi as facilidades prestadas para celebrar o curso en dita parroquia, o que resulta moi pertinente ó tratarse dunha das principais produtoras de mazás da comarca.

O curso, que é gratuíto, terá lugar no Local Social de Landoi, en horario de mañá, e extenderase ata o mes de decembro. O límite de prazas é de 15 e o prazo para inscribirse remata o 25 de outubro. As persoas que desexen facelo, ou obter máis información, poden dirixirse ó Servizo de Emprego (Casa do Concello), chamar ó teléfono 981 405 064 ou escribir a emprego@concellodecarino.com

Dende a Agrupación Socialista de Cariño felicitamos ó Goberno Municipal por esta excelente iniciativa.

Publicado en Actualidade | Comentarios desactivados en Oportunidades de emprego: acción formativa sobre elaboración de produtos derivados da mazá

Crise no PSOE: unha chamada á sensatez

Share Button

O noso partido atravesa, a nivel estatal, unha das crises máis graves da súa historia recente. A dimisión de 17 membros da Comisión Executiva Federal derivou, o sábado 1 de outubro, nun crispado Comité Federal que concluíu coa dimisión de Pedro Sánchez –tras saír derrotada a súa proposta de convocar primarias e Congreso Extraordinario- e a elección dunha comisión xestora presidida por Javier Fernández, presidente de Asturias.

Aínda que, de cara á opinión pública, a cuestión de fondo é a de qué posición adoptar para a formación de goberno, neste intenso debate había e hai sobre a mesa outros asuntos, como a valoración da xestión de Pedro Sánchez na súa condición de Secretario Xeral, os resultados electorais recentes ou o calendario orgánico que debe afrontar o partido. No partido conviven diversas sensibilidades respecto a estas cuestións, como tamén acontece na Agrupación Socialista de Cariño. Por esta razón, non é o obxectivo deste texto defender unha posición concreta, pero si consideramos oportuno expoñer algunhas consideracións.

A primeira é unha chamada á sensatez. Un certo grao de discrepancia e crítica resulta imprescindible en todo partido político, pero as diferentes sensibilidades do PSOE deron lugar en días pasados a un espectáculo moi pouco edificante tanto na sede de Ferraz como nas redes sociais (na imaxe, publicada na prensa en días pasados, os xornalistas concentrados ante Ferraz). Afortunadamente os ánimos están máis calmados nos últimos días, pero agardamos que os futuros debates se desenvolvan de maneira máis discreta e sosegada.

En segundo lugar, queremos expresar o noso recoñecemento a Pedro Sánchez. Cos seus acertos e erros, foi o primeiro Secretario Xeral elexido en primarias pola militancia e levou as rendas do partido durante algo máis de dous anos, nun contexto particularmente difícil. Queremos, ó mesmo tempo, desexarlle un bo traballo a Javier Fernández e á xestora que preside, xa que teñen que xestionar unha situación particularmente complexa. As premisas deben ser, na nosa opinión, democracia interna, reconstruír a cohesión e unidade do partido, e traballar para recuperar a condición de forza maioritaria deste país por medio dunhas políticas claramente diferenciadas das que defende a dereita.

Por último, queremos insistir en que, como non podía ser doutro xeito, a prioridade do socialismo cariñés –da Agrupación, da Executiva Local e do Grupo Municipal- está e seguirá estando no ámbito local e na mellora das condicións de vida da nosa cidadanía. Con independencia da situación que atravese o partido a nivel supramunicipal, este Concello e as súas xentes seguirán sendo o noso principal empeño.

Publicado en Actualidade | Comentarios desactivados en Crise no PSOE: unha chamada á sensatez

Aforro municipal

Share Button

O noso partido atravesa estes días momentos críticos e dende a Agrupación Socialista de Cariño non imos deixar de manifestar a nosa visión sobre os acontecementos que estamos a vivir. Nos vindeiros días publicaremos unha entrada ó respecto.

En todo caso, non é necesario lembrar que a nosa prioridade e o noso maior empeño, como non podía ser doutro xeito, sitúanse no ámbito local. Por esta razón, hoxe queremos facernos eco dunha noticia que en días pasados recolleron os medios de comunicación.

Logo dunha pormenorizada análise do gasto corrente municipal, que implicou a revisión de centos de facturas, o Goberno Municipal anunciou que está en condicións de acadar un aforro anual de 100.000 euros, que poderán ser investidos en melloras para a cidadanía. Este aforro aséntase principalmente na revisión de contratos de electricidade, seguros ou teléfono.

A factura da luz, por exemplo, rebaixarase nuns 50.000 euros axustando a potencia ás necesidades reais de consumo. O estudo elaborado por Andrés Breijo, cariñés e especialista en eficiencia enerxética, cuxa colaboración altruísta agradece o executivo local, amosa que só con adaptar os contratos, axustando a potencia ás necesidades reais de consumo, o coste anual do alumado de espazos e instalacións públicas diminuirá nuns 50.000 euros. Segundo explica o Alcalde, José Miguel Alonso Pumar, “o caso máis evidente é o do centro de saúde, onde hai 50 kilovatios contratados e a punta de consumo foi de 5 [o novo contrato será de 15]”. A situación da piscina é xusto a contraria, con 17 kw contratados e máis de 60 de pico de consumo, o que xenera sancións de Unión Fenosa equivalentes ó 200 % do gasto. “Solicitaremos aumentar a potencia a 70”, apúntase dende a Alcaldía. En todo caso, o mantemento do centro médico deberá asumilo a Xunta e elo suporá un aforro duns 25.000 euros.

No caso das pólizas de seguros -responsabilidade civil do Concello, accidentes colectivos de traballadores, vehículos, instalacións e edificios municipais- acadouse unha rebaixa do 33 % trala última licitación conxunta, pasando de 22.500 euros a 14.958.

O Concello paga 14.500 euros ó ano por servizos de telefonía. Esta cuantía podería quedarse nuns 10.000 -con novos terminais móviles, servizo de mantemento completo ou mellora da conexión wifi no centro social de Feás- en canto remate a negociación en marcha.

A substitución do gas por pellets para abastecer a piscina implicará un aforro anual de polo menos 15.000 euros. Por último, dentro deste plan de aforro, o Concello pretende acometer un plan gradual de alumado público led, comezando por Feás, Sismundi, Figueiroa e Murela. Ese aforro de momento non se cuantificou, polo que a cifra aínda será superior á anunciada.

Publicado en Actualidade | Comentarios desactivados en Aforro municipal

Autonómicas 25-S: análise dos resultados

Share Button

Como facemos habitualmente trala celebración duns comicios electorais, neste caso as eleccións autonómicas deste 25 de setembro, dedicamos esta entrada a presentar os resultados e ofrecer unha breve reflexión sobre os mesmos.

En Cariño, e como podes ver no gráfico adxunto procedente da web do xornal El País, o Partido Popular foi a forza maioritaria colleitando 961 votos, seguido do PSdeG-PSOE con 397 votos. A coalición En Marea (Podemos, A Nova e EU-IU, entre outras forzas) quedou en terceiro lugar con 345 votos. BNG-Nós foi a cuarta forza (133 votos) e Ciudadanos quedou en quinto lugar con 35. O Partido contra o Maltrato Animal (PACMA) foi a sexta forza con 20 votos e ningún dos restantes partidos superou os 10 votos. Se comparamos os resultados cos das eleccións autonómicas de 2012, o PP descende oito votos, o PSdeG-PSOE descende 75, En Marea ascende 148 respecto a Alternativa Galega de Esquerda (AGE) e o BNG descende 52.

É xusto recoñecer a victoria do Partido Popular tanto a nivel local como autonómico. No caso de Cariño, confírmase unha vez máis que este partido obtén os seus peores resultados nas eleccións municipais, mellorando nos comicios autonómicos, estatais ou europeos. En particular, a dereita en Cariño acostuma a colleitar os seus mellores resultados nas autonómicas. Nesta ocasión a súa victoria é rotunda dado que o seu número de votos supera a suma dos colleitados polas tres forzas situadas no espectro ideolóxico da esquerda (PSOE, En Marea e BNG), que é de 875 votos. Dende a Agrupación Socialista de Cariño queremos transmitir un agradecemento moi especial ás 397 persoas que depositaron a súa confianza no noso partido.

Se analizamos as porcentaxes, o PSOE obtén en Cariño a séptima mellor porcentaxe de voto (20’46 %) entre os 20 concellos que integran as comarcas de Ferrolterra-Eume-Ortegal, superada nesta ocasión por A Capela (40’11 %), As Pontes (27’38 %), Monfero (25’84 %), Cerdido (24’35 %), Neda (23’04 %) e Pontedeume (21’14 %). A porcentaxe de voto socialista en Cariño supera á obtida polo noso partido a nivel autonómico (17’88 %), provincial (17’17 %) e comarcal (19’55 %).

En síntese, os resultados destas eleccións son moi negativos e obrigan ó noso partido en particular e á esquerda en xeral a unha profunda reflexión. É certo que o arraigo do PP en Galicia é notable, como tamén o é que contou nestas eleccións co apoio dos medios de comunicación públicos e privados, en ocasións ata extremos inaceptables. O PP fixo ademais unha boa campaña e obtivo bo resultado da táctica de ocultar as siglas do seu partido potenciando a figura de Feijóo. Pero tamén hai que dicir que as forzas do cambio chegamos a estes comicios con divisións internas, con candidatos de última hora e con escasa capacidade para comunicar un programa alternativo. Aténdonos ós resultados destas eleccións autonómicas, a mensaxe da rúa podería traducirse así: sabemos que o PP é malo, pero tedes que convencernos de que a alternativa é mellor. Estamos en condicións de facelo? Queda moito traballo por diante.

Publicado en Actualidade | Comentarios desactivados en Autonómicas 25-S: análise dos resultados