Cariño instaura axudas de 350 euros por nacemento e adopción

Share Button

O goberno socialista do Concello de Cariño trasladou ó Pleno Municipal  unha liña de axudas directas destinadas ás familias cariñesas que teñan un neno/a ou o adopten.

Constituía unha das principais novidades incluídas no orzamento 2018 e acaba de convertirse nunha realidade: o Concello de Cariño subvencionará ás familias con 350 euros por cada novo nacemento ou adopción que se produzca no municipio. É a primeira vez que o consistorio habilita unhas axudas á natalidade deste tipo que, de non producirse alegacións, entrarán en vigor nos vindeiros días de agosto.

A medida someteuse a votación na sesión plenaria celebrada o pasado día 1 de xuño, sendo aprobada con 7 votos a favor dun total de 10.

As axudas serán por nacemento ou adopción (menores de 3 anos) de nenos ou nenas no periodo comprendido entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2018, tal e como se reflexa na Ordenanza Municipal impulsada polo departamento que dirixe María José Fraguela.

Coa aprobación dos orzamentos 2018 a principios de marzo, o goberno municipal fixou unha partida económica para cubrir o novo programa, comprometéndose a inxectar unha cuantía adicional de crédito durante o exercicio se a demanda de axudas así o requerise, todo sen a necesidade de abrir unha nova convocatoria.

Para ser perceptores da axuda os solicitantes haberán de cumplir unha serie de requisitos fundamentais, como por exemplo residir de modo efectivo no municipio, figurar como empadroados en Cariño durante cando menos os seis meses previos, que o Concello de Cariño sexa o primeiro no que se inscribe ó recentemente nado ou, en caso de adopción, que o neno/a sexa rexistrado no domicilio da familia no prazo dun mes a contar desde a resolución xudicial.

Así mesmo, as familias non poderán ter débedas con Facenda, a Seguridade Social ou o propio Consistorio. De aprobarse definitivamente o texto, as axudas económicas deberán solicitarse sempre durante os dous meses posteriores ó nacemento ou á adopción, aínda que desde o Concello decidíuse que nesta primeira anualidade a medida teña carácter retroactivo ó 1 de xaneiro de 2018, polo que, tras a aprobación da norma, vaise abrir un prazo extraordinario de dous meses para que aqueles pais que tivesen fillos ou os adoptaran desde esa data de referencia á entrada en vigor da Ordenanza de Fomento da Natalidade poidan rexistrar as súas solicitudes.

Dende o goberno local indicouse que esta liña de axudas non fan máis que reforzar a idea de situar ás persoas como prioridade, sendo unha medida máis de entre as creadas para colaborar coas familias. Así é importante lembrar outras accións de carácter social levadas a cabo polo Executivo cariñés, como o son a implantación durante as vacacións escolares do programa Concilia Cariño, a práctica redución á metade da lista de espera no Servizo de Axuda no Fogar, o impulso ó Fondo de Emerxencia Social, o fomento de programas de envellecemento activo ou a posta en funcionamento do Punto de Atención á Infancia.

Afortunadamente hoxe vivimos con naturalidade o funcionamento cotián de cada un dos novos servizos que veñen de poñerse en marcha, e cos que non se procura outro fin que acadar que sexamos unha sociedade máis xusta, solidaria e colaborativa. Desde o goberno municipal aseguran que seguirán facendo fincapé naquilo que consideran básico: as persoas primeiro.

Esta entrada foi publicada en Actualidade. Garda a ligazón permanente.